Nepal

Delhi - Jaipur - Agra - Chiang Mai - Bangkok - Bali

India

Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Kathmandu - Pokhara - Chitwan - Paro - Thimphu - Punakha - Paro

Tibet

Nueva Delhi- Varanasi- Khajuraho- Orchha- Jhansi- Agra- Ranthambore- Jaipur- Udaipur- Aurangabad - Mumbai

Bhutan

Lhasa - Gyantse - Shigatse - Lhasa

Dubai